Teravih namazı nasıl kılınır?

Niyet

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama” denilir. Ferdi olarak kılınacaksa “Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.
2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.
3. Euzu Besmele çekilir.
4. Fatiha Suresi okunur.
5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.
8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

 2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.
11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.
12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.
13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.
14.  Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.
15.  Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.
16.  Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Not: Şayet teravih namazı cemaatle kılınacaksa fatiha ve zammı sureleri imam açıktan okur cemaat dinler.

Teravih namazı kaç rekattır? 

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Ancak; yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih namazı kaç rekat olarak kılınır?

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir.

Teravih ne demektir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih dinî bir terim olarak Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Teravih namazı ne zaman kılınır?

Teravih namazının vakti yatsı namazının arkasından sabah namazına kadar geçen süredir. Vitirden sonra kılınması câiz olmakla birlikte uygulamada vitirden önce kılınmaktadır.

Yatsı namazından önce teravih kılınabilir mi?

Teravih ve vitir namazının vakti yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı yatsı namazının farzından sonra kılınır.

Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

İlk teravih namazı ne zaman kılındı?

Hz. Peygamber (sas) hicretin 2. yılında ya da peygamberliğin son yılında ilk olarak bu namazı cemaatle kılmış daha sonra ümmetine farz olur düşüncesiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir.

Kadınlar teravih namazını camide kılabilir mi?

Kadınların namazlarını evlerinde kılmaları daha faziletli ise de farz namazları ve teravih namazını gerekli hassasiyeti göstermeleri kaydıyla camide cemaatle kılmalarında da bir sakınca yoktur.

Evde teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı camide cemaatle kılınması daha faziletlidir. Bununla birlikte evde de kılınabilir.

Teravih namazı farz mıdır?

Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Sünnet-i müekkede, Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı sünnetlerdir.

Resûl-i Ekrem (sas) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir. (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1)

Şafi mezhebine göre teravih namazı nasıl kılınır?

Editör: Adil Elzerey