Tavaf geri geri yürüyerek yapılırsa iade edilmelidir. İade edilmezse Hanefîler'e göre bir dem yani küçükbaş hayvan kesmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise bu şekilde yapılan tavaf geçerli olmaz; yeniden yapılması gerekir (Remlî, Nihâyetu'l-Muhtâc, 3/280).

Bazı şavtlarda böyle yapılırsa bu şavtların iadesi yeterlidir.