Osmanlı parası

Osmanlı Dönemi’nde her padişah, hükümdarlık alameti olarak kendi adına para bastırırdı. Osmanlı hükümdarları, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar gümüş ve bakır para bastırdılar. Osmanlı Dönemi’nde ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmed bastırdı. Osmanlı hazinesini en çok dolduran padişah ise Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz, 8 senelik iktidarı döneminde gerçekleştirdiği Mısır seferiyle Mısır civarında hüküm süren Memlûk Devleti’ne son verdi. Orta Doğu ile Afrika’daki önemli yerleri ve kutsal toprakları Osmanlı Devleti’ne kattı. Mısır’ı ele geçirdikten sonra tüm Memlûk hazinesini başkent İstanbul’a getirtti ve Osmanlı hazinesine mührünü bastı. Daha sonra şöyle emir verdi: “Benim altınla doldurduğum hazineyi, benden sonra gelenlerden her kim daha çok mangırla doldurursa, hazine onun mührüyle mühürlensin, yoksa benim mührümle mühürlenmeye devam edilsin!” Osmanlı hazinesi bir daha hiç o kadar dolmadı. Devlet yıkılana kadar hazine Yavuz Sultan Selim’in mührüyle mühürlenmeye devam edildi.

---

Osmanlı Haftası (21-27 Ocak)

Editör: Mehmet Öztürk