Biz, insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma! Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman, vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. (Ankebût, 29/8)

Hz. Peygamber’den (sas) önce Mekke halkı son derece kötü bir hayat yaşıyor ve putlara tapıyordu. Hz. Peygamber (sas), onları sadece bir olan Allah’a (cc) iman etmeye çağırdı. Bu çağrıyı kabul ederek Müslüman olan gençlerden bazılarının anne babaları çocuklarını imanlarından vazgeçirmek için baskı yaptılar. Anne babaya itaat etmek Kur’an’da emredilen bir husustur. Ancak bu itaat, doğru ve güzel olan şeylerdedir. Allah’a (cc) isyan etmek ve O’nun emirlerine karşı gelmek gibi şeylerde anne babaya itaat edilmez. Çünkü Allah’ın (cc) emirleri anne babanın isteklerinden daha üstün ve önceliklidir.

Allah’a (cc) iman her şeyden önce gelir. “Allah’a (cc) isyanın söz konusu olduğu yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak iyiliktedir.” (Müslim, “İmâre”, 39)

İlim: Bilgi, bilmek, anlamak.

Vâlideyn: Anne-baba.

Editör: Mehmet Çalışkan