Ölüler, bizim dünyada yapıp ettiklerimizden haberdar olur mu?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), Bedir savaşında müşrik ölülerine seslenmiştir. Onlarla konuşmuş ve onların, kendisini duyduklarını haber vermiştir. Yine kabir ziyaretinde bulunanların orada medfun bulunan ölülere selam vermelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca kendisinin de Baki’ kabristanına giderek orada medfun bulunanlara selam verdiği sabittir. Yine rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, dünyada yaşayanların yapmış oldukları amellerin ölmüş akraba ve yakınlarına gösterileceğini ve iyi amellerine sevinip kötü amellerine de üzüleceklerini haber vermiştir. Bazı İslam âlimleri, bu hadislere dayanarak, ölülerin hayatta olanların hâllerinden Allah’ın izin verdiği ölçüde haberdar olabileceklerini ifade etmişlerdir.

---

el-Birûnî’nin Vefatı. (1061)

---

Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın… (Nisâ, 4/36)

Editör: Ammar Esenkal