"Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır." (En‘âm, 6/72)

Allah’a (cc) imandan sonra en önemli ibadetlerimizin başında namaz gelir. Müslümanlar günlük olarak beş vakit namaz kılmakla sorumludurlar. Yüce Rabbimiz (cc), onlarca ayetinde namazın önem ve değerinden söz eder. Namazı, nasıl kılınması
emredildi ise o şekilde kılmak gerekir. Hz. Peygamber (sas), namazlarını nasıl derin saygı içinde ve Allah’ı (cc) görüyor gibi kıldı ise biz de öyle kılmalıyız. Allah (cc), namazın kılınmasını emrettiği gibi kendisine itaati, saygıyı ve haramlardan sakınmayı da emreder.

Namaz ve takva, hesap günü bizi toplayacak olan Allah’a (cc) kulluğumuzun bir gereğidir.

Salât: Namaz; tekbirle başlayıp selamla biten ve belirli hareketler ile sözlerden oluşan bedenî ibadet.
Haşir: Bir yerden çıkarmak, toplamak; kıyamet günü insanların hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması.

Editör: Mehmet Çalışkan