"Gaybın anahtarları yalnızca O’nun (cc) katındadır. Onları ancak O (cc) bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın (cc) bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın."  (En‘âm, 6/59)

Allah’ın (cc) ilmi geçmiş ve geleceği; bütün zamanları kapsar. O (cc) olmuşu, olanı ve olacağı bilir. Geleceğin bilgisini ancak Allah (cc) bilir. Allah (cc) her an, her zaman dünyada, evrende ne olduğunu bilir. Bir ağaç yaprağının düşmesine varıncaya dek her şey Allah’ın (cc) bilgisi, gücü ve kudreti dâhilindedir. O (cc), yeryüzünü, gökleri yaratmış; evrende mükemmel bir denge var etmiştir. Hayat ilahî programa göre devam eder. Bir tohumun çekirdeğinden filizlenip çıkması, ağaçların çiçek açması ve meyve vermesine varıncaya dek her şey ilahî program çerçevesinde yürür.

Gaybı bilenin ve ilahlık özelliklerine sahip olanın yalnızca Allah (cc) olduğuna inanırız.

Mefâtih: Anahtarlar, açmaya yarayan aletler.
Mübîn: Açık, açıklayıcı, anlaşılır.

Editör: Mehmet Çalışkan