Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam Mezhepleri Arasında Köprüler Kurmak” başlığıyla Suudi Arabistan’da düzenlenen toplantıya iştirak etti.

Buradaki konuşmasında, toplantı için Suudi Arabistan devletine teşekkür eden Başkan Erbaş, bu buluşmanın İslam ümmetinin vahdetine ve bütün İslam coğrafyasının huzur ve selametine vesile olması temennisinde bulunarak, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların bir an önce felaha kavuşmalarını diledi.

Başkan Erbaş, İslam kardeşliğinin gücünü ve meşruiyetini, ırktan, dilden, coğrafyadan, mezhepten ve meşrepten almadığını, Allah’a imandan aldığına dikkati çekerek, “Cenab-ı Mevla, ‘Müminler ancak kardeştirler.’ ilahi fermanıyla bu hakikati hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de (s.a.s.) ‘Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!’ buyurmaktadır. Müslümanlar, bir bedenin azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine destekçi ve bir tarağın dişleri gibi yan yana olmak durumundadır.” dedi.

“Farklılıklarımız tefrika sebebi değil, rahmet vesilesi olarak görülmelidir”

Mezhepler üzerinden tefrika üretmenin, Müslümanların arasına atılmış büyük bir fitne olduğunu belirten Başkan Erbaş, “İslam’ın temel esasları ekseninde farklı yorumlar ve mülahazalar olacaktır. Farklılıklarımız, tefrika ve kavga sebebi değil, rahmet ve suhulet vesilesi olarak görülmelidir. Bu noktada özellikle vurgulamak isterim ki herhangi bir Müslüman grup, fırka veya cemaatin, kendi dini anlayışını mutlak hakikat kabul ederek diğer anlayışları ötekileştirmesi, dışlaması, tekfir etmesi asla kabul edilemez.” diye konuştu.

“Vahdetimizi ve kardeşliğimizi iman ekseninde en güçlü hale getirmeliyiz”

Başkan Erbaş, “Bugün bizlere düşen, ırk, dil, mezhep odaklı kamplaşmaların ortadan kaldırılması için inisiyatif almaktır. Tevhit, adalet, merhamet ve uhuvvet zemininde bir ortak akıl tesis etmek ve ortak sorunlarımızı basiret, feraset ve sağduyu ile çözmektir. Vahdetimizi ve kardeşliğimizi iman ekseninde en güçlü hale getirmektir.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.

85 İslam ülkesinden katılım

Mekke’de 2 gün süren toplantıya, 85 İslam ülkesinden Diyanet İşleri Başkanları, fetva meclisleri ve benzeri kuruluşlardan yetkililer katıldı.

Editör: Mehmet Öztürk