(De ki:) Ben ancak, bu şehrin (Mekke’nin) Rabbine -ki O burayı dokunulmaz kılmıştır- kulluk etmekle emrolundum. Her şey O’na aittir. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi için gelmiş olur; kim de saparsa ona de ki: Ben sadece uyarıcılardanım. (Neml, 27/91-92)

Kur’an’ın indiği dönemde Arap yarımadasında zulüm, haksızlık ve kan dökme gibi pek çok olumsuz örnekle karşılaşılmakta idi. Ancak, Yüce Allah (cc) Kâbe’nin de içerisinde bulunduğu Mekke şehrini güvenli ve dokunulmaz bir yer kılmış, burada kan dökülmesini, avlanmayı ve bitkilerin koparılmasını yasaklamıştır. İnsanlar diğer bütün nimetleri yanında Yüce Allah’ın (cc) bu lütfunu da hatırlamalı ve yalnız O’na kulluk etmeli, Kur’an’ı okuyup gereğince yaşamalıdırlar.

Mekke şehri dokunulmazdır. Müslüman olmak ve Kur’an’ı okumak Allah’ın emridir. İman eden de inkâr eden de karşılığını görecektir. İnsanın en temel görevi Allah’a kulluktur.

Müslim: Allah’a teslim olan, imanının gereklerini yerine getiren, Müslüman.

Münzir: Kötülüklere karşı uyaran, sakındıran.

Editör: Mehmet Çalışkan