Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri

Secde âyetinin yeri, genellikle sayfa kenarına ve âyetin hizasına süslü bir motif içine ”سجدة“ ibaresi yazılarak gösterilir. “Secde gülü” de denilen bu motifler basit bir daire, bir mescid gibi veya başka bir şekilde olabilir. Bazı mushaflarda secde işareti âyetin bittiği yerde âyet numarasından önce, ”سجدة“ ibaresi de sayfa kenarına konulmaktadır.

Secde Ayeti 9 Cüz

Kur’an-ı Kerimde, okunduğunda veya duyulduğunda secde edilmesi vacip olan 14 ayet vardır.

Bunlar:
1. A’râf 206 / Cüz 9
2. Ra’d 15 / Cüz 13
3. Nahl 49 / Cüz 14
4. İsra 107 / Cüz 15
5. Meryem 58 / Cüz 16
6. Hac 18 / Cüz 17
7. Furkan 60 / Cüz 19
8. Neml 25 / Cüz 19
9. Secde 15 / Cüz 21
10. Sâd 24 / Cüz 23
11. Fussılet 37 / Cüz 24
12. Necm 62 / Cüz 27
13. İnşikâk 21 / Cüz 30
14. Alâk 19 / Cüz 30

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya “Allahu ekber” diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhâne Rabbiye’l- a‘lâ” dedikten sonra yine “Allahu ekber” diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selâm yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsatı yok ise  سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصٖيرُ “Semi‘nâ ve eta‘nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 184).

Tilavet Secdesi ne demektir?

Şafi mezhebine göre tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi cemaat halinde mi tek başına mı yapılır?

Namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri

Secde ayetlerinin mealini okuyan kişinin tilavet secdesi yapması gerekir mi?

Editör: Hüsne Yılmaz