"Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O’dur." (Fâtır, 35/15)

Her şeyi hikmetle yaratan Allah’ın (cc) fiillerinin arkasındaki hikmeti tam anlamıyla kavramak neredeyse imkânsızdır. Öyle ki tatlı ve tuzlu suyun içinden bize türlü türlü balıklar yediren O’dur. Aynı suyun üstünde devasa gemileri yüzdüren, geceyi ve gündüzü yaratan, ikisinin süresini kıştan yaza uzatıp kısaltan yine O’dur. Eşsiz bir ahenk içerisinde kâinatı yöneten yalnızca O’dur. O her şeyin gerçek sahibidir. Dünya hayatında insan olarak sahip olduğumuz her şey O’nun bir emanetidir. Bizim mülkümüz de gücümüz de sağlımız da fanidir.

Allah (cc), bizim kulluğumuza muhtaç değildir. Rabbimize ve O’nun rahmetine muhtaç olduğumuzu unutmamalıyız.

el-Ganî: Zenginlik sahibi, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık, Allah.
el-Hamîd: Övgüye layık olan, Allah.