Çankırı İl Müftülüğü bünyesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) İslami İlimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik İl Vaizi Halil İbrahim Tekin tarafından başlatılan Arapça dersleri bir yıla yakındır devam ediyor.

Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen derslerde nahiv ve sarf ilimlerinin yanı sıra modern metin okumalarına da yer veriliyor.

Gramer derslerinde klasik ve modern usulün mezcedildiği bir yöntem takip ediliyor. Modern metin okumaları derslerinde ise basitten zora doğru kurlar halinde okuma parçaları işleniyor.

İl Vaizi Tekin, İlahiyat ve İslâmî İlimler Fakültelerinde okuyan öğrenciler için Arap dilinin son derece önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İslam kültür geleneğimizde kaleme alınan eserleri okuyup doğru bir şekilde anlayabilmenin öncelikli şartlarından biri Arap dilini usûlüne uygun bir biçimde öğrenmektir. Gramer dersleri bu düşünceye hizmet etmektedir. Diğer taraftan, yapısı gereği dil, devamlı surette gelişim kaydedebilmektedir. Bu bağlamda güncel metinlerin anlaşılabilmesi açısından modern metin okumaları dersleri de büyük önem taşımaktadır.”

Derslere katılım sağlayan öğrenciler böyle bir hizmet verildiği için başta ders öğreticisi olmak üzere İl Müftülüğüne teşekkür etti.

Editör: Ömer Ceylan