Yeryüzündeki en faziletli mescitler

Hz. Peygamber (sas)’in Medine’ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği ve Mescid-i Nebevî yahut Mescid-i Resül diye anılan Medine Mescidi, Mescid-i Haram  ve Mescid-i Aksa’dan sonra yer yüzündeki en faziletli mescittir.

Resûlüllah’ın kabr-i şerifi de Mescid’in doğu yönünde bulunan hücrede yer almaktadır. Mescid’in genişletilmesi sebebi ile günümüzde bu hücre mescidin içinde kalmıştır. Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’in kabirleri de aynı yerdedir. 

 Mecscid-i Nebi’yi ziyaretin ve orada ibadet etmenin fazileti nedir?

Resûlüllah Efendimiz, “Mescid-i Haram , benim şu mecidim (Mescid-i Nebi) ve Mecid-i Aksa’dan başka hiç bir mescid için (namaz kılmak, ibadet etmek maksadi ile) yolculuk yapmak uygun olmaz” (Buhârî, Savm, 67; II, 250.) anlamındaki hadisi şerifi ile, Mecscid-i Nebi’yi ziyaretin ve 
orada ibadet etmenin faziletini ifade buyurmuştur. Yine, “Benim şu mescidimde kılınan bir vakit namaz, Mescid-i Haram  dışındaki diğer mescitlerde kılınacak bin vakit namaza denktir” (Nesâî, Mesâcid, 4; II, 33.) anlamındaki hadisi ile de bu mescid-i şerifin faziletini dile getirmiştir.
Kaynak: Diyanet Hac İlmihali