Yoksa “Bunu o kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur.” (Hûd, 11/35)

Kur’an’ın önceki peygamberlerin kıssalarına yer vermesi, uydurulmuş bir kitap değil ilahî kaynaklı bir kitap olduğunu ispat eder. Çünkü bir kimsenin, örneğin Peygamberimizin (sas), bilmediği tarihî hadiseleri hayal edip tüm yönleriyle ve doğru olarak kurgulaması imkânsızdır. Bu ayetin öncesindeki ayetlerde Hz. Nuh’un (as) kıssasına yer verilmişti. Kıssada Hz. Nuh (as) ile kavmi arasında geçen diyaloglar aktarılarak Peygamberimize (sas), müşriklerin sataşmalarına karşı nasıl bir tavır benimseyeceği öğretilmiştir. Zira Mekkeli müşrikler de vahiy karşısında tıpkı Nuh kavmi gibi bir tutum sergiliyorlardı.

İslamî değerlere Hz. Peygamber’in (sas) sahip çıktığı gibi sahip çıkmalıyız. Herkes yapmış olduğu davranıştan sorumludur.

İftira: Birine kasıtlı ve asılsız bir şekilde suç yüklemek.

Editör: Mehmet Çalışkan