Bu ayetler Allah Teâla’ya (cc) inanıp peygamberlerinin getirdikleriyle amel eden müminlere cenneti vaat eden apaçık muştulardır. Müminlere cennetin müjdelenmesini sağlayan şey de namazlarını kılmaları, zekâtlarını vermeleri ve ahirete hiç kuşkusuz iman etmeleridir. Yine hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim; Allah’a (cc) ve ahirete inanmayanları, dünyanın süslü çehresine aldanıp bocalayanları da ahirette ziyana uğramakla ve acıklı bir azaba çarptırılmakla uyarmaktadır.

Allah’a inanan müminler için cennetin anahtarı namaz, zekât ve ahirete kesin olarak inanmaktır. Kur’an’ın getirdiği hidayete kulaklarını tıkayıp onu görmezden gelenler, ahirette azaba uğrayacaklardır. Kur’an, insanı ebedî kurtuluşa götüren yolları öğreten, mesajları açık ve net olan bir kitaptır.

Büşrâ: Müjde, sevinçli haber, muştu.