(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! (Furkân, 25/77)

Allah (cc), tövbe ve iman edip sâlih ameller işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe çevirir. Çünkü onlar Allah’ın (cc) emrine uymuş ve şöyle dua etmişlerdir: “Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve çocuklar bağışla! Bizi müttakîlere önder kıl!” Bu davranışları sayesinde onlar cennetin en yüksek makamında ağırlanacaklardır. Bütün bu nimetler de kulun, samimi bir kalp ile Rabbine yalvarması sebebiyledir. Kula verilen bu değer de, Peygamberimizin (sas) ifadesiyle “ibadetin özü olan” dua (Tirmizî, Deavât, 1) sayesindedir.

Kulların Allah Teâla (cc) katındaki değeri, ona boyun eğip yalvarmalarına bağlıdır. “Kim Allah Teâla’dan (cc) istemezse, Allah (cc) ona gazap eder.” (Tirmizî, Deavât, 3) Dua başlı başına bir ibadettir

Dua: Güçsüzlük ve ihtiyacını ortaya koyarak Allah’a (cc) yalvarma, Allah’tan (cc) istekte bulunma.