SELÂHADDÎN-i EYYÛBÎ
Şark’ın En Sevgili Sultanı (M.Akif Ersoy)
Kudüs’e Adanmış Bir Sultan

Kudüs’ü Güldürmeden Gülmeyen Sultan: Selahaddin Eyyubi
Vefatı : (4 Mart 1193) Şam
Hicaz bölgesine özellikle Mekke ve Medine’ye önem veren Selâhaddin “Hâdimü’l-Haremeyn” unvanını kullanan ilk hükümdardır.

 • Eyyûbîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır.
 • Kumandanlık ve vezirlik görevlerinde bulundu.
 • Genç yaşlarında Haçlılar’a karşı yapılan seferlere katıldı ve Şam şahneliğine kadar yükseldi.
 • Amcası Şîrkûh’un kumandasında Mısır’a yapılan seferlere katılan Selâhaddin usta bir kumandan ve devlet adamı olarak yetişti.
 • Nûreddin’in kurduğu devletin dağılmasını önlemek, Haçlılar’ın elinde olan Kudüs’ü ve diğer toprakları kurtarmak başlıca iki hedefiydi.
 • Mısır’da hüküm süren Fatimi devletine son verdi.

 • 1183’te Halep’i ele geçirerek Kudüs yolunu açtı.
 • Hıttin denilen yerde Haçlılar’la yapılan meydan savaşında büyük bir zafer kazandı.
 • Bu zaferden sonra hızlı bir fetih hareketine girişti.
 • Birkaç hafta içinde elli iki şehir fethedildi ve sıra Kudüs’e geldi. 
 • 20 Eylül 1187’de Kudüs’ü kuşattı. 
 • Mi‘rac mûcizesinin yıl dönümünde (1187) Cuma günü Kudüs’ü fethetti.

 • Kudüs’ü geri alması İslâm dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağladı.
 • Haçlılar bütün Batı Avrupa ülkelerinin katılımıyla 1189’da Akka’yı kuşattı.
 • İki yıla yakın süren savaş sonucunda Akka Haçlılar’ın eline geçti ancak Kudüs’ü almak için yaptıkları teşebbüsler başarısızlığa uğratıldı.
 • 1192’de iki taraf arasında 3 yıl 8 ay süreli barış antlaşması imzalandı.
 • Dünya tarihinde haklı bir şöhret kazanan ve Mehmet Akif’in ifadesiyle “Şark’ın en sevgili Sultan’ı” olan Selâhaddîn-i Eyyûbî 4 Mart’ta Şam’da vefat etti.
 • Müslümanlar onun şahsında ideal bir sultan, Haçlılar gerçek bir İslâm kahramanı görmüştür. 

Editör: Hüsne Yılmaz