Kudüs İslam yurdudur

İnsanlığın en köklü mirasına şahitlik eden Kudüs’ün Müslümanlar için ayrı bir önemi vardır. Kudüs, İslam’ı tebliğ vazifesiyle görevlendirilen nice peygamberin aziz hatırasını taşır. Yüce Allah (c.c.) kutsiyeti Kur’an ile tescil edilen Kudüs’ü bize “iyi ve güzel bir yer” olarak tanıtmakta ve çevresinin mübarek kılındığını beyan etmektedir. Hadislerde her türlü zorluğun göze alınarak yolculuk yapılmaya değer görülen üç mabetten biri olan Mescid-i Aksa da, Kudüs’tedir. Kudüs, Müslümanların hâkimiyetinde özgürlüğün ve adaletin sembolü olmuştur. Sadece müminlerin değil, herkesin ibadetini rahatça yapabildiği, huzur içinde yaşayabildiği bir belde olarak yönetilmiş, emniyet, sulh ve merhametin en güzel örneğini yaşamıştır. Kudüs, İslam yurdudur; Müslümanlara aittir. Kudüs’e sevdalı Müslümanlar Mescid-i Aksâ’yı canından ve malından daha aziz bilmektedir. Ancak işgal edildiği günden beri huzuru ve barışı unutan Kudüs, öz vatanlarında, kendi mabetlerinde ibadet etmelerine engel olanlara karşı insanoğlunun ortak umudu, ümmet-i Muhammed için ise dağılan vahdetini kurtarma vesilesidir.

---

Gündönümü

---

Evlenme imkânı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar… (Nûr, 24/33)

Editör: Ammar Esenkal