Onlar, boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve, “Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri (arkadaş edinmek) istemeyiz.” derler. (Kasas, 28/55)

Müslüman, hem dünyasını hem ahiretini kurtarmak için gayret eden kişidir. Bu yüzden faydasız ve boş şeylerle vakit kaybetmez. Kendisine söylenen kötü sözlere aynı şekilde karşılık vermez. Dahası, kötülüğe iyilikle karşılık vermeye çalışır. Herkesin, kendi yaptığı iyilik ve kötülükten sorumlu olduğunu bilir. Kendisine sataşan cahillerden de uzak durur. Edep ve vakar ile onların yanından uzaklaşır.

“Kişinin mâlâyanî’yi (yararsız şeyleri) terk etmesi, Müslümanlığının güzel oluşundandır.” (Tirmizî, “Zühd”, 11)

Lağv: Düşünülmeden söylenilen boş söz.

Selam: Sağlık ve esenlik dilemek; hastalık, ayıp ve kusurlardan uzak olmak; esenlik ve huzur veren anlamında Allah’ın isimlerinden birisi.

Câhil: Bilgisiz; kaba ve sert davranışlı.

Editör: Mehmet Çalışkan