Ve de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Müminûn, 23/29)

Hz. Nuh (as) ve beraberindekiler, gemiye bindikten sonra Cenâb-ı Hakk (cc) tarafından kendilerine öğretilen hamdüsenayı ve bu duayı yaptılar. Böylece konuk edenlerin en hayırlısından, kendilerini barındırmasını istediler. Dolayısıyla bu dua, aynı zamanda her müminin bir yere yerleşirken ya da yolculuk yaparken okumasında fayda bulunan anlamlı bir dua örneğidir.

Müslümanlar her durumda ve her zamanda Allah’a (cc) hamd edip ondan hayır ve bereket dilemelidirler.

Mübarek: Bereketli, feyizli, maddî ve manevî açıdan hayırlı.