Rükn-i Yemânî nedir?

Kâbe-i Muazzama’nın güney köşesine verilen isim Rüknü Yemânî'dir. 

“Rükn-i Yemânî” istilam edilir mi?

Tavafın her şavtında “Rükn-i Yemânî” de istilam edilir, ancak öpülmez. Konuyla ilgili olarak sahebeden Abdullah b. Ömer (r.a), “Resulüllah (sas) tavafın her şavtında Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved’i istilam etmeden geçmezdi” demiştir. (Ebu Davud, Menasik, 48, II, 440-441.)

Rüknü Yemânî’yi istilam etmenin hükmü nedir?

Hacer-i Esved’i istilam, sünnet , Rüknü Yemânî’yi istilam ise müstehaptır. Diğer köşeler istilam edilmez.

Rüknü Yemânî’ de dua etmenin önemi

Ebu Hüreyre’den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber, Rükn-i Yemânî’de yetmiş bin (bir rivayete göre yetmiş) melek görevlendirildiğini ve orada, “Allah’ım! Senden dünyada da ahirette de af ve esenlik dilerim. Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de güzellik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru” diye dua edilince, bu meleklerin “Âmin!” dediğini haber vermiştir (İbn Mâce, “Menâsik”, 32; Fâkihî, I, 138; İbn Kudâme, V, 229; İbnü’l-Hümâm, II, 456).

Peygamberimiz (sas) Rüknü Yemânî’de nasıl dua etmiştir?

“Abdullah b. Sâib anlatıyor: Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemâni arasında Rasûlullah’ın (sas) şöyle dua ederken işittim: “Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.” (Ebû Dâvud, Menâsik, 51)