Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler. (Kasas, 28/84)

Allah (cc) bizi en güzel şekilde yaratmıştır. Doğruyu bulabilmemiz için gerekli olan şeyleri bize tanıtmış, neleri yapıp neleri yapmayacağımızı bildirmiştir. İyi işlerin karşılığını fazlasıyla vereceğini va’detmiştir. Nefsine uyarak bir yanlış yapana ise sadece yaptığı yanlışın karşılığını/cezasını vereceğini bildirmiştir. İşte bu, merhameti sonsuz olan rabbimizin bize karşı lütfunun ne kadar bol olduğunun göstergesidir.

“Allah buyurur ki: Kim bir hayırla gelirse, ona bu hayrın on misli vardır. Fazlasını da veririm. Kim de bir kötülükle gelirse, onun cezası o kötülük kadardır. Yahut affederim.” (Müslim, Zikir, 22)

Hasene [çoğul: hasenât]: Her türlü maddî ve manevî iyilik; güzel davranış.

Seyyie [çoğul: seyyiât]: Kötü ve çirkin olan şey; günah.