İslam dininin öncü müesseseleri rasathaneler

İnsanoğlu gökyüzünü hayranlıkla seyretmiş, ona olan merakı hiçbir zaman sona ermemiştir. Hz. İbrahim’in daha küçük yaşta gökyüzüne bakarak Rabbini bulması Kur’an-ı Kerim’de yer alan önemli kıssalardan biridir. (En’âm, 6/75-79) Gökyüzüne duyulan bu ilgi ve merak insanları astronomi alanına yönlendirmiştir. İşte gökyüzü ve gök cisimlerini incelemek üzere kurulan kurumsal yapıların başında “rasathaneler” gelmektedir. Rasathaneler, genellikle kubbesi açık şekilde inşa edilmiştir ve bu kubbenin kendi etrafında 360 derece dönmesi sağlanmıştır. Rasathaneler, İslam medeniyetine öncülük eden müesseselerdir. Astronomi alanında ilk kurumsal yapıları Müslüman devlet ve toplumlar inşa etmiştir. Bugün bu alanda batıda kullanılan teknolojik birikimin alt yapısı yine İslam uygarlığına aittir. Nitekim Bağdat’ta kurulan Şemmasiye Rasathanesi ve Şam’da kurulan Kasiyun Rasathanesi insanlık tarihinin en eski rasathaneleridir. Ayrıca, Melikşah, Merağa, Semerkant ve İstanbul rasathaneleri, önemli görevleri icra etmiştir. Anadolu’muzda Caca Bey ve Kırşehir Vacidiye Medresesi, önemli rasathanelerdendir.

---

Sütçü İmam, Fransız İşgalcilere İlk Kurşunu Attı. (1919)

---

Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki âhiret yurdu daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz? (En’âm, 6/32)

Editör: Ammar Esenkal