"O kullara yazıklar olsun! Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onu mutlaka alaya alırlardı." (Yâsîn, 36/30)

Kur’an-ı Kerim’in çeşitli sûrelerinde peygamberlerin getirdiği dine inanmayan insanların karakteristik özellikleri anlatılmaktadır. Onlar önce kendilerine gönderilen peygamberlerle alay ederler, sonra onlara hakaret ederler, bunu da yeterli görmezler de tehdite yönelir ve en sonunda öldürmeye çalışırlardı. Hâlbuki onların aslında inkâr ettikleri şey, ahirette kendilerine azap olarak geri dönecektir. İşte Allah (cc), inkâr edenlerin bu acınası hâllerini, “Yazıklar olsun!” diyerek bize anlatmaktadır.

İnanmak, insanda fıtrî bir duygudur. İnançsız insanın, bu duygusunu bastırmak için alay, hakaret gibi çeşitli davranışlar sergilemesi kendi aleyhinedir.

Hasret: Üzüntü, hüzün.
Yâ hasreten: Ne yazık! Ne kötü!
İstihzâ: Alay etme, dalga geçme.