Müminlere karşı alçak gönüllü ol. (Hicr, 15/88)

Hz. Peygamber (sas), Mekke’de Müslümanların maddî bakımdan zayıf olduğu bir dönemde, Müslümanların daha güçlü olmasını arzuluyor, müşriklerin ekonomik gücüne imreniyordu. Müşriklerin iman etmemelerine ve malları vesilesiyle İslam’ın ve Müslümanların güçlenmemesine üzülüyordu. Ancak Allah (cc), onun bu şekilde üzülmesinin yersiz olduğunu, asıl kendilerine değer verilmesi gerekenlerin, ona inanıp bağlanmış müminler topluluğu olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple Allah (cc), Hz. Peygamber’e (sas), ümmetine karşı alçak gönüllü olması, yumuşak davranması hususunda öğütlerde bulunmaktadır.

Allah katında önemli olan maddî servetler değil, iman gibi manevî kıymetlerdir. Müminlere karşı alçakgönüllü olmak, Hz. Peygamber’in (sas) şahsında bütün ümmete emredilmiştir.

Cenâh: Kanat.