“Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. (Meryem, 19/12)

Meryem sûresinin yedinci ayetinde Hz. Zekeriyya’nın (as) duasına Yüce Allah’ın (cc) icabet ettiği ve ona Yahya’yı (as) müjdelediği belirtilmişti. Bu ayette ise Hz. Yahya’ya (as) kitaba var gücüyle sarılması yani onu iyi anlayıp onunla amel etmesi emredilmiştir. Hz. Yahya’ya (as) herhangi bir kitap indirilmemiş olup burada kitapla kastedilen Hz. Mûsâ’ya (as) indirilen ve o zaman henüz tahrif edilmemiş olan Tevrat’tır. Hz. Yahyâ’ya (as) daha çocukken verilen hikmet ise, “kendisine sımsıkı sarılması emredilen kitabı kavrama, dinî hükümleri anlama yeteneği”dir. Hikmet kelimesine, “ilim, bildiğiyle amel etme, peygamberlik, akıl” gibi anlamlar da verilmiştir.

İnsan kendini vahyin bilgisinden mahrum etmemeli; aklını daima onunla aydınlatmalıdır.

Yahya (as): Kur’an’da adı geçen, İsrailoğulları’na gönderilen bir peygamber, Hz. Zekeriyya’nın oğlu.

Sabî: Çocuk, küçük.