İhram için nasıl hazırlık yapılmalıdır? 

Hac yapacak kimse ihrama girmeden önce hazırlıklarını yapar. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını giderir, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır. Boy abdesti alma imkanı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürünür.

İhrama girmeden önce gusül temizlik maksadıyla yapıldığından adetli kadınlar da boy abdesti alırlar. Gusletmek mümkün değilse abdest alırlar. Erkekler, atlet, kilot, çorap, elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar.

İzâr ve ridâ adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Bele kemer bağlamakta, sırta çanta almakta ve şemsiye kullanmakta bir sakınca yoktur.

Kadınlar elbise ve ayakkabılarını çıkarmazlar, başlarını açmazlar, eldiven giyebilirler, ancak yüzlerini örtmemeleri gerekir.

İhram namazı nasıl kılınır?

Kerahet vakti değilse hacı, ihramın sünneti niyeti ile iki rekat ihram namazı kılar. (sabah namazının sünneti gibi)

Namazın birinci rekatında Fatiha suresinden sonra “Kâfirûn” suresini, ikinci rekatında yine Fatiha suresinden sonra “İhlas” suresini okur.

Temettu, kıran veya ifrad haclarından hangi yapacaksa ona niyet eder.

---

İhram Öncesi Hazırlık

Yakınları ve çevresindekilerle helalleşir.

Gerekli vücut temizliği yapılır.

Yolda ve kutsal topraklarda kullanılacak eşya hazırlanır.

Umre İçin İhrama Girmek

Doğrudan Mekke’ye gidecek ise hava alanlarında veya mîkat sınırlarını geçmeden günlük elbiseler çıkarılır “izar” ve “rida”ya bürünülür.

Umreye niyet edilir ve telbiye getirilir.

İki rekat ihram namazı kılınır.

Umrenin Tavafı

Niyet edilerek tavafa Hacer-i Esved hizasından başlanır

Tavaftan sonra iki rekat namaz kılınır.

Umrenin Sa’yi -Tavaf namazından sonra Safa’ya gidilir.

Kâ’be selamlanıp sa’ye niyet edilir.

Safa-Merve arasında sa’y yapılır.

Tıraş olup ihramdan çıkılır.

Hac İçin İhrama Girmek

Terviye Günü (8 Zilhicce) hac için hazırlık yapılır.

Günlük elbiseler çıkarılır “izar” ve “rida”ya bürünülür.

Hacca niyet edilir ve telbiye getirilir.

Editör: Mehmet Çalışkan