İbadet: Kul olma şuuru

Kulluk, Yüce Allah’ı tanımak, O'na gönülden bağlanarak iyi işler yapmak demektir. Kulluğun özü, severek ve isteyerek Rabbimize itaat etmek, ihlas ve samimiyetle ona ibadet etmektir. İbadet, müminin nişanı, imanın hayata yansımasıdır. Allah’a yakın olma arzusunun ve hayırlı bir kul olma gayretinin bir göstergesidir. Yüce Rabbimize olan muhabbet ve bağlılığın en güzel yansımasıdır. Allah’ın sunduğu imkânlara, verdiği nimetlere şükürdür. Kulun, sınırsız af ve mağfiret sahibi olan Rabbine sığınması, halini arz etmesidir. İbadet eden insan, ecir ve mükâfata nail olmanın yanı sıra nice güzel huy ve alışkanlık kazanır. Kişiye daima Allah’ın huzurunda ve gözetimi altında olduğu bilinci aşılar. İnsanı iyiye, güzele ve doğru olana sevk eder. Kulluk şerefine layık olmak için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirelim. Allah'a kul olmanın şuurunu bir ömür boyu canlı tutalım. Ömrümüzü ibadetlerle, salih amellerle ve güzel ahlakla süsleyelim. O’nun rızasını umarak, iyi niyet ve samimiyetle yapılan her işin aynı zamanda bir ibadet olduğunu unutmayalım.

---

Miladi Takvim ve Saatin Ülkemizde Kabulü. (1925)

---

Şu üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve cennetine girdirir: zayıf kimselere yumuşak davranmak, ana babaya şefkatli olmak ve yanında çalışanlara iyilik etmek. (Tirmizî, Kıyâmet, 48)