“Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne babamı ve müminleri bağışla!” (İbrahim, 14/41)

Hz. İbrahim (as), Allah’tan (cc) aldığı emir doğrultusunda oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa ettikten sonra bu ve bundan önceki ayetlerde bildirilen duaları yapmıştır. Her namazın son oturuşunda okuduğumuz Hz. İbrahim’in (as) bu duası ise kişinin kendisinden başlayarak annesinin, babasının ve nihayet bütün Müslümanların bağışlanmasını içermesi bakımından çok kapsayıcı bir duadır. Bu dua bizim sadece kendimize ve yakınlarımıza değil gelmiş geçmiş bütün Müslümanlara dua etmemizi de bir görev olarak bize yüklemektedir.

İslam ümmeti için dua etmek her Müslüman’ın vazifesidir. Peygamberlerin duaları, bizim için birer örnektir. Dualarımızda anne babamız başta olmak üzere tüm müminleri hiçbir zaman unutmamalıyız.

Yevmihisâb: Hesap günü, ahiret.
Mağfiret: Allah’ın lütuf ve merhamet ederek kullarının günahlarını affetmesi.

Editör: Mehmet Çalışkan