Değişiklikle yönetmeliğe şu madde eklendi:

"Kurulda görev yapacak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi, hac ve umre seyahatleriyle ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve kamu kurumlarında acenteleri temsil eder ve acenteler vasıtasıyla hac ve umreye gidenlere verilecek toplu hizmetlerde eş güdümü sağlar. Başkanlık tarafından acentelere yapılacak her türlü duyuru, ilan, yazışma, Kurulda görev yapacak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcisi vasıtasıyla yapılır."

Editör: Ömer Ceylan