Allah’ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz, Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır. (Hac, 22/63)

Bu ayetler, Allah Teâla’nın (ra) kudretine ve nimetlerine delalet eden eserlerine dikkat çeker. O’nun (c.c.), geceyi ve gündüzü bahşettiğini ve yağmuru lütfettiğini hatırlatır. Gökten inen suyun yeryüzünü yeşertmesinden, tabii bir olay olarak algıladığımız yer gök dengesine kadar evrendeki bütün düzenin hep Cenâb-ı Allah’ın dilemesine ve yaratmasına bağlı bulunduğunu ilan eder.

Çevremizde gerçekleşen her türlü tabiat olayı aslında Allah Teâla’nın (cc) kudretine işaret eden bir delildir. Yeryüzünün bayındır olması, Allah Teâla’nın (cc) rahmetini/yağmurunu indirmesine bağlıdır, tek başına insanların gücü dâhilinde değildir.

Latîf: Lütfu bol olan ve büyük küçük her şeye lütfu erişen.