Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Arnaudiye Camii düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam, adı barış olan ve getirdiği bütün ilkelerle insanları barışa, huzura ve kurtuluşa çağıran bir dindir. Yüce dinimiz İslam, bütün insanlığın huzur ve refahını istemektedir. Yeryüzünün esenlik yurdu olmasını hedeflemektedir. Bizlere de bu uğurda çalışmayı, gayret göstermeyi emretmektedir. Kuşkusuz, İslam inanç ve ahlakının hayata ve topluma açılan kapısı camilerdir." dedi.

"Camiler, Müslümanlara muhkem bir istikamet aşılamıştır"

Başkan Erbaş, "Bu coğrafyada bulunan camiler, geçmişten bugüne, her gün minarelerinden yükselen kurtuluş çağrısıyla Müslümanlara İslami bir kimlik, etkin bir şuur ve muhkem bir istikamet aşılamıştır. Kur’an ve sünnetten neşet eden İslamî değerlerin hayatla buluşmasında büyük görevler icra etmiştir. Birlikte yaşama ahlakının asırlarca en önemli sembolleri olmuştur. Bosna Hersek’te yaşayan kardeşlerimizin geçmişte inançları ve değerleri uğruna, çok ağır bedeller ödediğini yakinen biliyoruz. O süreçte nice mabetlerin yerle bir edildiği görüntüler, hâlâ hafızalarımızdadır. Arnaudiye Camii de bunlardan biridir." ifadelerini kaydetti.

- "İnsanlığın vicdanı imar edilmiştir"

Arnaudija Camii’nin yıkılışı ve yeniden ihya edilişinden bahseden Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"7 Mayıs 1993 tarihinde temellerine kadar yıkılan bu camiyi, yıkıldığı günün yıldönümünde, Bosna Hersek Camiler gününde tekrar ayağa kaldırmak, büyük bir hamd vesilesidir. Arnaudija Camii’nin yeniden inşa edilmesi, hem dinimizin bize yüklediği camileri imar vazifesinin hem de atalarımıza olan vefanın bir tezahürüdür. Bosna-Hersek Ulusal Anıtı ilan edilmiş olan bu caminin tarihi serüveni göz önüne alındığında diyebiliriz ki, yapılan bu çalışma ile sadece bir cami değil; kardeşlik, dostluk, beraber yaşama kültürü ve bir anlamda insanlığın vicdanı imar edilmiştir.

İnşallah, işbirliği içerisinde yeniden inşa ettiğimiz bu güzide camimiz, tarihi anlamı, mimari yapısı ve işleviyle bölgedeki dostluğun, huzurun ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesine büyük katkılar sunacaktır. İslam’ın barış ve rahmet ilkelerinin, Müslümanların bütün insanlığı kuşatan güzel ahlakının en güzel temsilcisi olacaktır.

Bu vesileyle; yaptıkları eserlerle bu topraklara İslam mührünü vuran başta Fatih Sultan Mehmet Han’a ve onun askerlerine, Gazi İsa Bey’e, Gazi Hüsrev Bey’e, bu caminin banisi Defterdar Hasan Hüseyin Efendiye, Merhum Aliya İzzetbegoviç’e ve tüm ecdadımıza rahmet ve mağfiret diliyorum.

Arnaudija Camii’nin yeniden hayat bulmasında katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Bosna Hersek İslam Birliği Reisü’l-uleması muhterem kardeşim Hüseyin Efendi Kavazoviç’e ve Riyaset yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."