Diyanet Akademisi Başkanlığı merkezlerinde "II. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi" başlatıldı.

Akademi merkezlerinde eğitime başlayan din görevlilerine ilk dersi ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi.

Başkan Erbaş'ın İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi’nde düzenlenen "Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi 2. Dönem Akademik Yıl Açılış Programı"nda verdiği ilk derse diğer merkezdeki kursiyerler de çevrim içi katıldı.

Rize Akademi Diyanet 55

Rize

Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Eğitimi 2. Dönem Açılış Programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet Akademisi Sinevizyon gösteriminin ardından Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Seyit Badır’ın açış konuşması ile devam etti.

Rize Akademi Diyanet 22

Dr. Seyit Badır, "Başkanlığımızın özellikle din hizmetleri ve yaygın din eğitimi sahasında nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurduğu Diyanet Akademisinin ikinci eğitimine başladık. Aday Din Görevlisi hocalarımızı sekiz ay boyunca burada ağırlayacağız, Yüce Rabbimiz burada bulunacağınız zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi sizlere nasip eylesin." dedi.

Rize Akademi Diyanet 33

Programda aday din görevlilerinin heyecanına ortak olan Vali İhsan Selim Baydaş, "Elazığ’da görev yaptığı yıllarda Hafız Abdullah Nazırlı hocanın hafızlık yaparken yaşadığı zorlukları kendisine anlattığı bir anıyı paylaşarak, yokluklar içinde o zamanlarda Kur'an-ı Kerim bulmanın bile zor olduğunu belirterek, bugünkü imkanların ve dini eğitim veren kurumların öneminin bilinmesi gerektiğine dikkat çekti." diye konuştu.

Programda konuşan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Gür de "Aday din görevlisi hocalarımız Diyanet akademisinde kendilerine verilen sahih bilgileri pekiştirerek, gelişen dünyada modern sorulara cevap verebilir duruma gelmeleri gerekmektedir. Böylece İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelerek insanlığa örnek ve önder olma yolunda üzerine düşen misyonu yerine getirebilir." ifadelerini kaydetti.

Rize Akademi Diyanet 44

Daha sonra Aday Din Görevlileri "Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi 2. Dönem Akademik Yıl Açılış Programı"nı Zoom programından bağlanılarak canlı bağlantıyla izledi.

Kayseri

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ndeki programda Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Avukat Selami Açan aday din görevlileriyle bir araya geldi.

Açılışta konuşan Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Temizkan, "Diyanet Akademisinin en önemli kazanımlarından biri hiç şüphesiz mesleğe kabul öncesi aday din görevlilerinin eğitimidir. Zira bu eğitim gelişen ve değişen günümüz şartları muvacehesinde nitelikli din hizmeti için zorunlu bir hal almıştır. Ülkemizde ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde din eğitimi ve öğretiminde nicelik ve niteliksel gelişmeler toplumun standartları yüksek din hizmetlerine duyulan ihtiyaç, İslam dünyasında yaşanan gelişmeler din eğitimi ve hizmeti sunan personelin yetiştirilme sürecine yeniden eğilmeyi ve bu konuda yeni paradigmalar ortaya koymayı gerektirmiş, bu alanlarda görev yapacak personelin köklü, sistematik bir eğitiminden geçmesi zorunlu hale gelmiştir. Hızlı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı dijital çağda yeni bilgi, beceri ve ilim faaliyetlerini takip etmek, çalışanların yeniliklere ayak uydurmalarını  sağlamak, onların beklentilerine cevap verecek şekilde yetiştirmek bir zorunluluktur." dedi.

Kayseri Akademi Eğitim 11

1. Hukuk Müşaviri Avukat Selami Açan ise konuşmalarında "Diyanet İşleri başkanlığımızın kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçleri incelendiğinde Diyanet Akademisi tarihte dönüm noktası olarak kabul edilecek ve bundan sonraki süreçlerde Diyanet İşleri Başkanlığının geleceğinin şekillenmesinde önemli görevler icra edecek çok büyük değişikliktir. Diyanet tarihinde bir devrimdir Diyanet Akademisi. Diyanetin İşleri Başkanlığının geleceği açısından da ülkemizin ve milletimizin din hizmetlerinde en büyük desteği, katkıyı, beklentileri çıtayı en yükseğe çıkaracak bir eğitim sisteminin temellerini oluşturan bir yapıdır Diyanet Akademisi." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Akademi Eğitim 22

Konya

Konya Dini İhtisas Merkezinde yaklaşık 8 ay sürecek olan II. Dönem Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim Programı'nın başlaması münasebetiyle açılış programı düzenlendi.

Konya Ihtisas 11

Açış konuşmasını gerçekleştiren Konya Dini İhtisas Merkezi Müdürü Salih Doğan, eğitim programının tanıtımını yaparak eğitim kapsamında genç din görevlisi adaylarının din hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarının hedeflendiğini belirtti.

Konya Akademi Diyanet 11

Programam katılan Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı da yaptığı konuşmasında, din hizmetlerinin toplumun her kesimine etkili bir şekilde ulaştırılmasının önemine vurgu yaparak, adaylara büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Konya Akademi Diyanet 22

Sonrasında aday din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın ilk dersini çevrim içi program üzerinden dinledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Vali Hasan Şıldak, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, Dini İhtisas Merkezi Müdürü İdris Kalay ile aday din görevlileri katıldı.

Urfa Akademi Eğitim 11

Burada konuşan Vali Hasan Şıldak, din görevlilerinin sorumluluklarının önemine değinerek, "Din görevlisi olmak bana göre sadece cenazeleri defnetmek, sadece namaz kıldırmak, ya da sadece bir dini sohbet gerçekleştirmek değildir. Din görevlisi olmak, çok daha geniş kapsamda topluma ışık olmak ve manevi yönüyle dini bilgilerin en doğru aktarımıyla toplumdaki açlığı gidermektir. Bu itibarla din görevlisi olmak sizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Urfa Akademi Eğitim 22

Dini sahih bilgiyi vatandaşlara ulaştırmanın çok önemli olduğunu belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman ise "Halkımıza dini sahih bilgiyi ulaştırma konusunda görevlerimiz var. Bunları daha kaliteli olarak sunmak üzere Akademi Başkanlığımız kuruldu. Biliyorsunuz Başkanlığımız eğitim faaliyetleri, ilk olarak 1973 yılında Bolu’da, Bolu Eğitim Merkezimizin açılışıyla başladı. Şuanda 32 Dini İhtisas Merkezimizde personellerimize yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Burada Başkanlığımızın kendine rehber edindiği Kur’an ve sünnet ışığında bilgiler üretilmekte ve hocalarımız bu şekilde yetiştirilmektedir. Buradaki eğitimden sonra neler elde edeceksiniz, bu eğitimden sonra inşallah görev yaptığınız yerlerde tüm hatlarıyla Kur’an-ı Kerimi en güzel şekilde okuyacak, halklarımızın ihtiyaçlarını, dini ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayabilecek duruma geleceksiniz." dedi.

Zeynel Abidin

Dini İhtisas Merkezi Müdürü İdris Kalay da "100 yıldır bu topraklarda bu millete din hizmeti veren kurumumuz şuan da daha fazla büyümekte, bütün kurumlarıyla ve bütün birimleriyle daha sistemli, daha disiplinli, daha düzeyli bir kurum olarak yoluna devam etmektedir. Burada eğitim alacak arkadaşlarımız göreve başlamadan 8 ay ve  ara tatiliyle beraber 9 aylık eğitimin neticesinde sahaya dönüp orada görevlerini sürdüreceklerdir. Bunun amacı arkadaşlarımız saha tecrübesini yaşamadan önce burada bilgi ve donanım olarak sağlam ve sahih bilgi olarak kendilerini yenileyip hocalarımızın tecrübelerinden istifade edip ondan sonra görev başına döndüklerinde tecrübeli bir şekilde sahada görevlerini yapmalarını sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Urfa Akademi Eğitim 33

Türkiye genelindeki Diyanet Akademi Merkezlerinde 8 ay sürecek eğitimlere 2 bin 516 aday din görevlisinin katıldığı bildirildi.

Editör: Ömer Ceylan