banner250

banner246

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sempozyumu

CANLI YAYIN - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sempozyumu

Dini Haberler 02.10.2020, 13:41
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sempozyumu

CANLI YAYIN - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Sempozyumu

3. Gün  - 4 Ekim 2020

Değerlendirme ve Kapanış Oturumu

9. Oturum

8. Oturum

6-7. Oturum

VI. OTURUM: 10.00 – 11.30
AYASOFYA VE SANAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü

1. Ayasofya Camii’nde Osmanlı Tezyinatına Ait En Eski Örnek: Minber Tezyinatı
M. Semih İRTEŞ Tezhip ve Süsleme (Kalemişi) Ustası

2. Ayasofya Camii Levhaları Üzerine Bazı Mülâhazalar
Prof. Dr. Süleyman BERK Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

3.Ayasofya Haziresindeki Sultan II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed Türbelerinin Kalemişleri
Doç. Dr. Ali Fuat BAYSAL - Öğr. Gör. Rıdvan AK - Öğr. Gör. Ayşe Zehra SAYIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

4. Bizans İkonoklazma Tartışması (726-843) ve Ayasofya: Tasvir İhtilafının Ayasofya Mozaiklerine Yansıması
Doç. Dr. Bilal BAŞ ABD Houston Din Hizmetleri Ataşesi

VII. OTURUM: 12.00 – 13.30
AYASOFYA VE EDEBİYAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl Müftüsü

1. Orta Çağdan Osmanlı’ya Doğu Roma İmparatorluğu Halk Edebiyatında Ayasofya
Dr. Celine AYDIN Paris Yunus Emre Enstitüsü

2. Klasik Türk Hikâyesinde Vaka Mekânı Olarak Ayasofya Camii
Doç. Dr. Osman ÜNLÜ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

3. Divan Şairlerinin Gözünden Ayasofya
Emrah AYDEMİR - Nuray ÇALIŞKAN AYDEMİR Eski Türk Edebiyatı Uzmanı - Eski Türk Edebiyatı Uzmanı

4. Osmanlı Yazmalarında Ayasofya’nın Kutsiyeti
Hüseyin SARI İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Kütüphaneci

VIII. OTURUM: 14.30 – 16.00
AYASOFYA VE SEYAHATNAMELER

Oturum Başkanı: Dr. Burhan İŞLİYEN
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1. Doğulu ve Batılı Seyyahların Gözüyle Ayasofya: Mabet Kültüründeki Değişimler
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU - Kübra ÇETİN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi

2. Ayasofya’nın Rus Kültürü İçin Önemi ve Ayasofya-i Kebir Camii’nin Açılışına Rusya’nın Tepkisi
Prof. Dr. Nur ÇETİN Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

3. Rus Kiliseler Tarihçisi A.P. Lebedev’in Ayasofya İzlenimleri ve Ayasofya Hakkında Yayınlanan Rusça Eserler Kaynakçası
Dr. Öğr. Üyesi Orazsahet ORAZOV Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. Gayrimüslim Seyyahların Eserlerinde Ayasofya’nın Yeri
Dr. Öğr. Üyesi Emrah İSTEK Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

IX. OTURUM: 16.30 – 18.00
AYASOFYA VE VAKIF GELENEĞİ

Oturum Başkanı: Dr. Selim ARGUN
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1. Sultanların Ayasofya Camiinde Yaptığı Bağışlar, İhsânlar ve Sadakalar
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI Öğr. Gör. Tahsin HAZIRBULAN Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi - Munzur Üniversitesi

2. Ayasofya Vakıflarının Haremeyn Evkaf Nezareti Tarafından İdaresi ve Ayasofya Vakıflarından Yapılan Haremeyn Tahsisleri
Prof. Dr. Mustafa GÜLER Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

3. İslam Vakıflar Hukuku Açısından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Evkâfının Statüsü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih OKUMUŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. Ayasofya-i Kebir Camii’nin Rumeli Coğrafyasındaki Akarâtı Hakkında Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ERKAN Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2. Gün - 3 Ekim 2020

4-5. Oturum 

2 ve 3. Otorumlar

II. OTURUM: 10.00 – 11.30
AYASOFYA VE MİMARİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

1. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Mimari Özellikleri ve Dönemsel Değişimler
Sema KIZILELMA Atatürk Üniversitesi Doktora Öğrencisi ve Mimar

2. Bizans Döneminde Ayasofya’nın Tahrip Olması
Doç. Dr. İsmail CERAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3. Ani’de Mimarbaşı Tridat Ustanın İstanbul’a Daveti ve Ayasofya’yı Tamir Etmesi (989-994)
Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy SOLMAZ Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

4. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ayasofya Camii ve Çevresinde Yapılan Tamiratlar (1839- 1923)
Doç. Dr. Muhammed KÖSE Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

III. OTURUM: 12.00 – 13.30
AYASOFYA, İLİM VE HİKMET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1. Osmanlı’nın Son Dönem Âlimlerinden ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi Kürsü Şeyhlerinden Manastırlı İsmail Hakkı ve Mevâiz Adlı Eserinin İncelenmesi
Öğr. Gör. Ömer ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2. Osmanlı’nın Son Döneminde Ayasofya Kürsüsünde Bir Mutasavvıf Mütefekkir: Ömer Ferid Kam ve Ayasofya Vaazları
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ÖZTÜRK Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayasofya-i Kebir Camii’nde Okunan Mevlidlerin Sembolik Değeri
Dr. Arş. Gör. Betül İZMİRLİ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. İstanbul’un Fethinde Ayasofya’da Bir Sûfî: Şeyh Abdülvedûd Efendi (Yâvedûd Sultân) (Ö.860/1455)
Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÇETİN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

IV. OTURUM: 14.30 – 16.00
AYASOFYA VE İBADET

Oturum Başkanı: Dr. Ekrem KELEŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı

1. İslâm Fetih Geleneği İçinde İstanbul’un Fethi ve Ayasofya’nın Camiye Tahvili
Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞCI Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2. Fıkhi Dayanakları Bakımından Dinlere Ait Mabedlerin Dönüştürülmesi 
Doç. Dr. Ali KUMAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3. Mabed-Kimlik İlişkisi Bağlamında Ayasofya’daki İkonların Fıkhi Yönü
Dr. Yusuf DOĞAN Ankara İl Müftüsü

4. Sultanahmet İmarında Ayasofya’nın Rolü 
Dr. Aliye ÖTEN Ümraniye Müftülüğü / Kur’an Kursu Öğreticisi 

V. OTURUM: 16.30 – 18.00
AYASOFYA VE DİN HİZMETİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BOYNUKALIN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi)

1. Osmanlı Döneminde Ayasofya-i Kebir Camii Hatipliği ve Vaizliği 
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2. Müstakîmzâde’nin “Zâkirân Vâizân-ı Âyâsofya-i Kebîr” Risâlesi Bağlamında Ayasofya Vaizleri
Prof. Dr. Mustafa ÖZEL İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

3. Müzeye Çevrilişi Öncesinde Ayasofya Camii’nin Hayrat Hademesi ve Cami Hizmetleri (1924-1934)
Dr. Mehmet BULUT Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri
 

1. Gün - 2 Ekim 2020

1. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Huriye MARTI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1. XVI. Yüzyılın Dört Ünlü Osmanlı Tarihçisinin Kaleminden Ayasofya Anlatımı ve Değerlendirmesi
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

2. Geçmişten Günümüze Belgelerle Ayasofya
Dr. Ayşe BEDİR Türk Tarih Kurumu Yüksek Kurum Uzmanı

3. İstanbul-Ayasofya Bütünleşmesi: Osmanlı’daki Târîh-i Ayasofya Risaleleri Bağlamında “Ayasofya Tarihi” Yazım Geleneği
Dr. Arş. Gör. Mustafa Bilal ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

4. Mütareke Devrinde Ayasofya Üzerine Hakimiyet Mücadelesi
Prof. Dr. Ali SATAN Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (32)
Ali Gökteke keçiören atapark tepebaşı cami imam hatibi 9 ay önce
Bu güzel sempozyumu tertib eden bütün devlet erkânmıza hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Rabbim razı olsun inşAllah.
Muhammet Salman 9 ay önce
Muhteşem bir sempozyum oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
Mevlüt ÇOLAK 9 ay önce
Çok değerli bilgiler ve değerli hocalarımızın sonumları gayet yararlı oldu.Bütün hocalarımıza ve emeği gecenlere saygılarımı sunuyorum.
FİKRET YAMAN SİNOP 9 ay önce
Alah Razı olsun Emeği geçenlerden Haftamız hayırlara vesile olsun
Ali Gökteke keçiören atapark tepebaşı cami imam hatibi 9 ay önce
Bu güzel sempozyumu tertib eden bütün devlet erkânmıza hocalarımıza sonsuz teşekkürler. Rabbim razı olsun inşAllah.
Mustafa GÜNGÖR - Kütahya - Emet Küreci Köyü Camii İmam Hatibi 9 ay önce
Allah razı olsun. Sunumlar bilgi dolu ve çok verimli..
Nurcan DAŞDEMİR 9 ay önce
Bu hayırlı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum bütün emeği geçenlere.
Nurcan DAŞDEMİR 9 ay önce
ilim ,hikmet ve cami...
Bu kutlu hazineleri ve ilimleri bizlerle buluşturan Rahman'a şükürler olsun diyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere,Sayın Diyanet İşleri Başkanımız ve değerli hocalarımızı tebrik ediyorum. Rabbimiz kendilerinden razı olsun.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın