Dil alışkanlığı ile kutsal değerlere küfretmek nikaha zarar verir mi?

Dinimizde inançsızlık sebebiyle ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla olmasa bile sırf ağız alışkanlığından dolayı dinden çıkmayı gerektiren bazı sözleri söylemek büyük günahlardan sayılmıştır. Bununla birlikte kişi bilinçli olmadan söylediği bu sözlerle dinden çıkmayacağı için nikâhı da bozulmaz. Çünkü burada maksat dinî değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir (Bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, VI, 368). Nitekim Sevgili Peygamberimizin Müslümana kendisini kontrol etme yeteneği kazandırmayı amaçladığı şu prensibi çok manidardır: “Kim Allah"a ve âhiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun.” (Müslim, Îmân, 74) İnsan, ağzından çıkan cümlenin bir fayda sağlayıp sağlamayacağını tartmalı, önce düşünmeli sonra konuşmalı, söyledikleri iyiliğe vesile olmayacak hatta zarar verecekse susmalıdır.

---

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi. (1919)
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Vefatı. (1936)
Erzincan Depremi. (1939)

---

… Eğer şükrederseniz, size (nimetimi) daha çok vereceğim… (İbrâhîm, 14/7)

Editör: Ammar Esenkal