Dahve-i Kübrâ ne anlama gelmektedir?

Kaba kuşluk vaktini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Buna dahve de denir. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat önceki vakte dahve-i kübra denir.

Dahve-i kübraya bazı dinî hükümler bağlanmıştır. Ramazan orucunun sebebi, Ramazan günlerinden herhangi birinin oruca başlamaya  müsait bir cüzüne yetişmektir. Bu da günün dahve-i kübra denilen kaba kuşluk vaktine kadar olan kısmıdır. Bu zaman içerisinde oruç  tutmaya ehliyet kazanan, buluğ çağına erişen her Müslüman’ın o günün orucunu tutması farz olur.

  • Ramazan ayında tutulan oruç, günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlara bu vakte kadar niyet edilebilir. Ramazan ayında tutulmayıp da kaza edilen Ramazan orucu ile keffâret oruçları, başlanıp da bozulan nafile oruçların kazası ve zaman belirlenmeyen adak oruçlarına ise imsak vaktinden önce, geceleyin niyet edilmesi gerekir. 

Dahve-i Suğra ne demektir?

Güneşin doğduktan sonra 5º (bir mızrak boyu) yükselmesinden itibaren başlayan zaman, işrak vakti anlamına gelmektedir.

Editör: Hüsne Yılmaz