Celle Celâluh ne anlama gelmektedir? 

Allâh’ın adı anıldığında kullanılan bir saygı ifâdesidir.

  • Celâl, büyüklük, ululuk ve yücelik manasına gelen Allah’ın isimlerinden biridir. 
  • Celle ise büyük ve yüce oldu anlamına gelmektedir.

Celle celâluh tabiri ise, “azameti yüce ve ulu oldu” demektir. Bu tabirin yerine “Celle şânuhû” (şanı yüce olan) ya da “Celle ve alâ” (azametli ve yüce olan) ifâdeleri de kullanılmaktadır.

Bu tabir, İslâm sanat, tezhib ve hat sanatında lafza-i celâlin yanında onun karakterine uygun bir istifle yazılmaktadır. Bilhassa cami ve mescidlerin kıble duvarlarına konulması âdet olan celî sülüs levhalarda çok güzel istiflerine rastlanmaktadır.

Zikir meclislerinde Allah’ın kudretine dikkat çekmek için zikrin başında, ortasında veya sonlarında söylenmektedir. 
Böylece “Allah” lafzının geçtiği yerde tefekkür, zikir, saygı ve teslimiyet hatırlatılmaktadır.