“(Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah’tan başka bir ilah mı var! De ki: Eğer doğru söylüyorsanız siz kesin delilinizi getirin!” (Neml, 27/64)

İnsanlar zamanla tek ilah olan Yüce Allah’ı unutarak başka varlıklara tapmaya başladılar. Oysa insan kendisini yoktan var eden, hem gökten indirdiği yağmurla hem de yeryüzünde bitirdiği türlü yiyeceklerle kendisine rızık veren Yüce Allah’ı (cc) asla unutmamalıdır. Unutmamalıdır ki, başka varlıklara ve uydurma ilahlara tapmasın. Esasen, Allah’tan (cc) başka ilahlar olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlayabilecek bir delilleri yoktur.

Allah’tan (cc) başka ilah yoktur. Her türlü yaratma Allah’a (cc) aittir. Bütün canlıları rızıklandıran tek varlığın Yüce Allah (cc) olduğunu unutmamak gerekir. Allah’ın varlığının sayısız delilleri vardır. O’nu inkar edenlerin ise hiçbir delili yoktur.

Rızık: Faydalanılan şey, yiyecek, Allah’ın verdiği maddî ve manevî nimet.

Burhân: Doğruluğunda şüphe olmayan kesin delil, kanıt.

Sâdık: Doğru sözlü, dürüst, ihaneti ve yalanı olmayan kişi.

Editör: Mehmet Çalışkan