Resûlullah Efendimiz (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştu: “Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 59)

İstekler ve ihtiyaçlar dünyasında yaşıyoruz. Hayatta kalabilmemiz ve huzurlu nefes alabilmemiz için temel ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. İhtiyaçlar doğal olarak istekleri doğuruyor. Yemek, içmek, uyumak istiyoruz. Hem de güzel yemekler yemek, leziz içecekler içmek, sağlıklı uykular uyumak istiyoruz. İhtiyacımız kadarıyla yetinmeyip daha fazlasını istediğimiz de oluyor. Daha güzel giyinmek, daha çok gezmek, daha büyük evde oturmak gibi. İsteklerin sonu gelmiyor. Çünkü içimizde onları büyüten ve çoğaltan bir ses var: Nefis…

Nefsin istemek üzere yaratılması ve kimi zaman şeytanla iş birliği yaparak meşru olmayan talepler fısıldaması hayatımızın gerçeği. Onu dizginlemek, törpülemek, aşırı isteklerine dur demek hepimizin vazifesi. Aslında benliğimizden bir parça olan nefsin öldürülmesi mümkün olmasa da eğitilmesi pekâlâ mümkün. Dolayısıyla istemenin sonu gelmese de insan kendisini özgür iradesi ile kontrol ederek isteklerine sınır çizebilir. Yeter ki iştah ve hırslarıyla mücadeleyi göze alsın, olgunlaşmak için emek vermeye niyet etsin…

Dünyaya dair makul isteklerimizin karşılanmasını, taleplerimizin gecikmeden cevap bulmasını hepimiz arzu ederiz. Kimi zaman insanlardan ister kimi zaman da Allah’a yalvarırız. Duaların, dileklerin, ricaların, arzların, dilekçelerin sürüp gittiği bu hayatta sadece kendimiz için istemek en büyük hatadır. “Onda olmasın bende olsun” diyen bencil ve pinti bir nefse uymak insan için en büyük yanılgıdır. Engin bir gönülle paylaşmak, dualarına sevdiklerini ve cümle ümmet-i Muhammed’i dahil etmek ise en nadide erdemlerdendir.

Mümin diğerkam olur: Nasıl sofranız bereketle taşsın, karnınız tok olsun istiyorsanız, Gazze’deki kardeşlerimiz için de aynısını isteyin.

Mümin cömert olur: Kazancınız ihtiyacınızı karşılasın, birikimleriniz çoğalsın diye çabalarken Gazze’deki kardeşlerimize de yardım ulaştırmanın yolunu arayın. Maddi yardımlar için güvenilir kanallar kullanın. Onlar için de kenara para koyun.

Mümin hassas olur: Güvenle başınızı yastığa koymayı ve sabah huzurla güne başlamayı ne kadar diliyorsanız, Filistinli kardeşlerimizin de güvene ve huzura kavuşması için dua edin.

Aileniz, dostlarınız ve kendiniz için ne istiyorsanız mazlum müminler için de aynısını hatta daha fazlasını istemeyi unutmayın.