Başkası adına nâfile tavaf yapılabilir mi?

Bir kimse, nâfile tavafa başlarken bu tavafı başkası adına yapmaya niyet edebilir. Ancak kişinin kendi adına nâfile tavaf yaparak sevabını dilediği kimselere bağışlaması, âlimler tarafından daha uygun görülmüştür. (bk. İbn Nüceym, el-Bahr, 3/62-63; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/595-596