Dünya hayatını ahirete tercih edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğriliğini isteyenler var ya, işte onlar (haktan) uzak bir sapıklık içindedirler. (İbrahim, 14/3)

Dünya hayatı; birtakım tercihlerimizden ibarettir. Allah’ın, kitabı ve peygamberleri vasıtasıyla insanlara gösterdiği doğru yolu tercih etmemiz durumunda ahiretimiz umulmadık güzelliklerle dolu olacaktır. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederek doğru yoldan ayrılıp yanlış yollara saptığımızda ise ahirette müthiş bir pişmanlık ve sıkıntı bizi bekliyor olacaktır.

Hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmadığını, ölümden sonra başka bir hayat olduğunu bir an bile hatırdan çıkarmamamız gerekir. Allah Teâla kullarının doğru yoldan gitmesini istemekte, kullar ise nefislerine uyup yanlış yollara sapabilmektedir.

Hidâyet: Allah’ın insanlara doğru yolu göstermesi ve onları bu yola ulaştırması.
Dalalet: Hidayet kavramının zıddı. Bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan sapmak.