"Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz." (Yâsîn, 36/54)

Allah (cc), her yaptığı işi hikmet ve adalet üzere yapar. Bundan dolayı gerek kulları hakkında gerekse diğer mahlûkat hakkında yaptığı hiçbir iş, anlamsız ve zalimane değildir. Biz bu dünyada ne yapıyorsak ahirette de onun karşılığını göreceğiz. Sorumlu olmadığımız bir şeyden dolayı Allah (cc) bizi hesaba çekmeyecektir. Bu konuda endişe etmeye gerek yoktur. Ancak yapmamız gerektiği hâlde yapmadıklarımızdan, yapmamamız emredildiği hâlde yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekileceğiz.

Kıyamet günü görülecek hesapta kimseye haksızlık edilmez. Herkes bu dünyada yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak görür.

Adalet: Doğru davranmak, zulmetmemek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak.
Zulüm: Eksik yapmak, sınırı aşmak, doğru yoldan sapmak, hakkını vermemek.