De ki: “Allah (cc) bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlamızdır.” Müminler yalnız Allah’a (cc) güvenip dayansınlar. (Tevbe, 9/51)

Bir önceki ayette münafıkların, Hz. Peygamber ve Müslümanların başına gelen olumsuzluklardan büyük sevinç duyduklarına değinilmişti. Bu ayette ise Müslümanlardan, ilahî takdir ve Allah’a (cc) tevekkül konusundaki inançlarının ne olduğunu muhataplarına açıklamaları istenmektedir. Bir sonraki ayette de Müslümanların savaşta başlarına gelecek tüm durumların, münafıkların düşündüğü gibi değil, aksine her hâlükârda güzellikle neticeleneceği; bunun da ya Allah (cc) yolunda şehadet ya da zafer olacağı bildirilmektedir.

Başımıza gelecek olan her şey Allah’ın (cc) izni ve iradesiyledir. Her türlü sıkıntı ve zorluk karşısında yalnızca Allah’a (cc) dayanır ve güveniriz.

Mevlâ: Dost ve yardımcı.
Tevekkül: Elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a güvenip dayanmak.

Editör: Mehmet Çalışkan