Zilhicce ne demektir? 

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce (zülhicce, zülhacce) kamerî yılın son ayıdır.

Zilhicce ayında oruç tutmanın hükmü nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir.

Zilhicce orucu kaç gün tutulmalıdır?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutulabileceği gibi,birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce orucunun önemi

Hem hac mevsiminin hem de haram aylarının içerisinde yer alan bu ayın ilk on gününün faziletini Peygamber Efendimiz (sas) şöyle anlatmaktadır: “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” (Buhârî, Îdeyn, 11)

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (sas) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Hz. Peygamber (sas)’in, “Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur” ( Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61); “Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” buyurduğu nakledilir. (Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 354).

2023 Zilhicce orucu ne zaman?

2023 Zilhicce ayı 19 Haziran Pazartesi başlayacak.

Zilhicce ayının 10. günü 28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecektir.

Editör: Hüsne Yılmaz