Allah hakkında yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. (Yûnus, 10/17)

Müşrikler, Peygamberimizin (sas) onlara getirdiği açık ayetleri yalanlıyor, vahyi Peygamberimizin (sas) uydurduğunu iddia ediyorlardı. Hatta içlerinde Müseylime gibi peygamber olduğunu iddia edecek, Nadr b. Haris gibi Kur’an ayetlerine “eskilerin masalları” (esâtîrü’l-evvelîn) diyecek kadar haddini aşanlar bile vardı. Bu kimseler Allah’ın (cc) ayetlerini yalanladıkları yetmiyormuş gibi bir de Allah (cc) adına yalan uyduruyorlardı. Ayette Allah’ın (cc) gönderdiği ayetleri yalanlayan kimselerin en büyük insafsızlık ve zulmü yaptıkları ifade edilmiştir.

Allah ile ilgili gerçek olmayan beyanlarda bulunmak ve O’nun ayetlerini inkâr etmek en büyük zulümdür. Allah’ın zatı ve sıfatları hakkında konuşmak dikkatli olmayı gerektirir.

Azlem: Daha zalim, en büyük zalim.
Kezib: Yalan.

Editör: Mehmet Çalışkan