Andolsun ki Yûsuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler için ibretler vardır. (Yûsuf, 12/7)

Yûsuf Sûresi, Kur’an-ı Kerim’in 12. sûresidir. 111 ayetten oluşan bu sûre Kur’an’ın ifadesiyle kıssaların en güzelidir. Hz. Yûsuf’un (as) ibretle dolu hayatını anlatmaktadır. Kıssa, 4. ayette geçen Yûsuf’un ilginç rüyası ile başlar. Hz. Yûsuf (as), rüyasında güneşin, ayın ve on bir tane yıldızın kendi önünde secdeye kapandığını görür. Bu esrarengiz rüyayı babası Hz. Yakub’a anlatır. Yakub (as) rüyayı açıklar. Kardeşlerine anlatmaması için Yûsuf’u iyice tembihler. Sûre pek çok ders barındırmakta; iffet, sabır ve tevekkülün kıymetini, gerçek hayattan çarpıcı örneklerle bizlere göstermektedir.

Kur’an kıssalarını ibret almak üzere dikkatle okumalıyız. Hz. Yûsuf’un hayatı hepimiz için ibretlerle doludur.

İbret: Olanlardan ders almak, sonuç çıkarmak.

Editör: Mehmet Çalışkan