De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?” (Müminûn, 23/84)

Yüce Allah (cc), kudretinin kesin kanıtlarını ortaya koyarak inkârcıların yeniden dirilmeyi imkânsız gören iddialarını reddeder. Ayrıca kendisinden başka tapınmaya değer hiçbir varlık bulunmadığını kanıtlar, düşünmeye sevk eden sorular sorar. Müşriklerin cevapları, aslında onların Allah’a (cc) inandıklarını göstermektedir. Ama onlar, Allah’ın (cc) peygamber ve kitap göndermesini, ahiret hayatını yalanlamaktadırlar. Bu tutumları karşısında Hz. Peygamber (sas) onlara Allah’tan (cc) korkmalarını söylemekle emrolunmuştur.

Yeryüzü, gökyüzü ve bu ikisi arasındakilerin tamamı Allah Teâla’nın (cc) hükümranlığındadır. Allah Teâla’nın (cc) gücünü bilenlerin; peygamberleri, kitapları ve ahiret gününü inkâr etmemeleri gerekir.

Arz: Yeryüzü, yer kabuğu.