2024 yılı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda intiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması hedeflenen eğitim semineri Van İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlendi.

İntihar önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması münasebetiyle Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan "İntiharı Önlemede Alınacak Tedbirler" kapsamında kurum personellerine yönelik psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, çocuk gelişimcilerinin sunumlarıyla eğitim programı düzenlendi.

Uzm. Psk. Esra Öcal “İntiharla İlgili genel bilgiler ve İstatistiki Veriler”, Psk. Metin Cengiz “İntihar ve Ruhsal Hastalık İlişkisi”, Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Taha Sözer “İntihar Uyarı İşaretlerini Anlamak”, Psk Kader Erzen “Psikolojik İlk Yardım”, Polis Memuru Taha Kaygısız “Emniyet Basamağında İntihar Vakaları”, Din Hizmetleri Uzmanı Sacide Kuşan “İntihara Manevi Yaklaşım” ve Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Karasu ise “İntihar ve Medya” gibi konularda katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Eğitim programın sonunda eğitimi veren eğitimci hocalara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Editör: Ömer Ceylan