Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. (Tâ-Hâ, 20/55)

Hz. Mûsâ (as) ve Hz. Hârun (as) Firavun’a giderek onu ve halkını Allah’a (cc) davet etmişlerdi. Fakat Firavun “sizin Rabbiniz de kimmiş?” diyerek kibirlendi. Firavun’un bu sorusu karşısında Hz. Mûsâ (as), Allah’ı (cc) anlatmaya başladı. Rabbimiz, Firavun’un bu kibrinden bahsettikten sonra, insanı topraktan yarattığını, tekrar onu toprağa döndürüp hesap vermek üzere dirilteceğini haber vermektedir. Bu, dikkat çekicidir. Böylece Yüce Allah (cc), insanı basit bir topraktan yarattığını, dünyanın fani olduğunu ve kibirlenmeye yer olmadığını hatırlatmaktadır.

İnsanı yoktan var eden onu tekrar yaratmaya kâdirdir. Kibir, topraktan yaratılmış olan insanın haddini aşmasıdır.

Halaknâküm: Sizi yarattık.

Firavun: Eski Mısır krallarının unvanı.

Editör: Mehmet Çalışkan