İşte O, Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O’nundur, hüküm O’nundur. Ve ancak O’na döndürüleceksiniz. (Kasas, 28/70)

İnsanlar zamanla bir olan Allah’ı (cc) unutarak başka varlıkları da ilah olarak kabul etmeye başlamışlardır. Dünya hayatı son bulup ahirette gerçeklerle yüzleştiklerinde ise yaptıkları yanlışın farkına varacaklardır. Ancak, artık iş işten geçmiş olacaktır. İnsanların sorumluluğu, dünyada iken Allah’ın (cc) varlığını ve birliğini kabul etmek, verdiği nimetlerden dolayı kendisine şükretmektir. Çünkü sonunda dönüş Allah’a (cc) olacaktır ve Allah (cc) insanlar arasında adaletiyle hükmedecektir.

Verdiği nimetler için Allah’a (cc) şükretmeliyiz. Herkes sonunda Allah’a (cc) dönecek ve yaptıklarıyla ilgili hüküm verilecektir.

Hamd: Allah’a yönelik övgü ve şükür.

Ahiret: Son, son gün, ölümle başlayacak olan sonsuz hayat.

Hüküm: İlim, derin anlayış, hâkimiyet, karar ve yargı.